WMO

De WMO wordt uitgevoerd door de gemeente waarin u woont. U kunt een aanvraag doen voor woonvoorzieningen, vervoer in en om uw gemeente en huishoudelijke hulp.

Op 1 januari 2015 is de Wmo 2015 ingevoerd. De gemeenten krijgen nu meer mogelijkheden om het beleid af te stemmen op de hulpvrager en de plaatselijke situatie.

De wet onderscheidt algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen. De algemene voorziening staat open voor iedere inwoner van de gemeente. Vaak is een kort onderzoek voldoende voor toegang tot deze voorziening. Meestal betreft dit schoonmaak werk voor 1 a 2 uur per week. De gemeente kan een eigen bijdrage vragen.

Voor de situaties waarbij meer hulp nodig is, kan een maatwerkvoorziening worden gevraagd. Namens de gemeente wordt dan een zgn. keukentafelgesprek gevoerd. In het gesprek worden de eigen mogelijkheden van de cliƫnt en zijn sociale omgeving in kaart gebracht. De reden hiervoor is dat mensen eerst een beroep moeten doen op hun omgeving voordat de gemeente hulp geeft.Van het gesprek wordt een verslag gemaakt dat naar de aanvrager wordt gestuurd. Op basis van het gesprek wordt een indicatie afgegeven. De invulling van de voorziening verschilt per gemeente.