Arbeidsongeschiktheid

Werknemers die langer dan 104 weken arbeidsongeschikt zijn kunnen in aanmerking komen voor een WIA-uitkering. De eerste 104 weken betaalt de werkgever het loon door of krijgt u een ziektewetuitkering van het UWV. 

De WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) kent 2 uitkeringen: 

  • de IVA-uitkering Inkomensverzekering Volledig arbeidsongeschikten voor mensen die volledig arbeidsongeschikt zijn en waarvan verwacht wordt dat zij niet zullen herstellen; 
  • de WGA-uitkering, Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Voor mensen die tenminste 35 % arbeidsongeschikt zijn of volledig arbeidsongeschikt zijn maar nog wel kunnen herstellen. 

Als de werknemer minder dan 35% arbeidsongeschikt is dan komt men niet meer in aanmerking voor de WIA.  U blijft dan bij uw werkgever werken voor minder uren. Voor het urenverlies kan recht op een Werkloosheidsuitkering bestaan. 

U bent arbeidsongeschikt als u als gevolg van ziekte of beperking minder kan verdienen dan een gezonde werknemer in een vergelijkbare functie. Het loonverlies geeft het recht op een uitkering.  

Het UWV vergelijkt het loon dat u eerst verdiende met het loon dat u nu nog kunt verdienen met de beperkingen. Dat kan in het eigen werk zijn of ander werk .  

Voor het vaststellen van het recht doet het UWV 2 onderzoeken. 

Eerst wordt door de verzekeringsarts vastgesteld wat uw medisch situatie is. In de Functionele Mogelijkheden Lijst (FML) geeft hij aan wat u nog wel en niet meer kunt. De FML bestaat uit 6 onderdelen: persoonlijk functioneren, sociaal  functioneren, werkplek, bewegen, statische houdingen en werktijden. 

In het tweede onderzoek bepaalt de arbeidskundige welk werk u nog kunt doen met uw beperkingen en wat u daar nog mee kunt verdienen. Hij moet tenminste 3 functies kunnen duiden waarmee u nog een inkomen kunt verdienen. Dat kunnen ook functies zijn waarvoor een lagere opleiding nodig is. Dat zijn beroepen die in Nederland voorkomen.  Het loon dat u hiermee theoretisch kunt verdienen is de resterende verdiencapaciteit. Als minder dan 3 functies zijn te vinden dan bent u volledig arbeidsongeschikt.  

Bijvoorbeeld u was leraar en u verdiende daarmee 3.000,-- . U bent nog geschikt voor administratief medewerker en kunt daarmee 1.800,-- verdienen. Uw arbeidsongeschiktheidpercentage is dan  

3000  - 1800  x 100%   =  40% arbeidsongeschikt .   

     3000 

 

De WGA uitkering bedraagt de eerste 2 maanden  75% van het maandloon en daarna 70%. 

Als u nog inkomsten heeft dan worden deze gekort op de uitkering. 

Bijvoorbeeld u heeft nog een inkomen van 1.200,--,  

Uitkering:  maandloon  3.000,--  -  inkomen  1.200,--  x 75% / 70%  =  1.350,-- / 1.260,-- 

 

De loongerelateerde WGA- uitkering duurt minimaal 3 maanden en maximaal 38 maanden afhankelijk van uw arbeidsverleden. Na afloop kunt u recht hebben op een loonaanvulling- of vervolguitkering.  

De IVA-uitkering bedraagt 75% van het maandloon.