Algemeen

In Nederland kennen we een groot aantal voorzieningen voor mensen met een beperking.
De bekendste zijn:

  • Zvw, Zorgverzekeringswet
  • WLZ, Wet Langdurige zorg ( voorheen de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)
  • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)
  • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)

De Zorgverzekeringswet is de opvolger van de ziekenfondswet. De wet regelt de verplichte ziektekostenverzekering. Via de verzekeraar worden kosten voor de huisarts, ziekenhuis, medicijnen en hulpmiddelen vergoed. De WLZ, Wet Langdurige Zorg is op 1 januari 2015 ingevoerd en vervangt de AWBZ. Op grond van de wet wordt vergoed de niet verzekerbare kosten van ziekte, zoals opname in een verzorgingtehuis of verzorging en verpleging thuis. Voor werknemers is er de WIA. Werknemers die naar twee jaar nog ziek zijn, kunnen een WIA-uitkering aanvragen. De eerste twee jaar hebben zij recht op loondoorbetaling door de werkgever of op ziektewetuitkerking

Als we ziek worden of beperkt worden in ons dagelijks leven door een handicap, komen we pas in aanraking met deze wetten. Maar hoe krijgen we nu de zorg en de voorzieningen die we nodig hebben en onze beperkingen compenseren? In de meeste gevallen gaat het goed en krijgen de hulpvragers dat wat ze nodig hebben. Maar niet altijd.